^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dziennik elektroniczny

ProgramujeMy tarnowski

Doradztwo zawodowe

Innowacje pedagogiczne

Ocenianie kształtujące

Stacja meteo

Prasa o PSP2

Biała szkoła

Blog matematyczny

ePUAP

Dołącz do nas

Bierzemy udział w:

WNIOSKI Z MIĘDZYSZKOLNEJ DEBATY SPECJALNEJ: „Patriotyzm ma wiele twarzy”

Rozpropagowanie niniejszych wniosków, omówienie ich z wychowankami i poddanie refleksji w jak najszerszym kontekście będzie naszą pracą na rzecz lepszej przyszłości i wizerunku nie tylko Szkół, ale Regionu i całej Ojczyzny.

Nowoczesny patriotyzm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania w kilku słowach. Ciągle jest to wyzwanie dla obywateli naszego państwa niezależnie od tego czy zamieszkują Polskę czy przebywają poza jej granicami. Wszyscy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że bycie patriotą już nie polega na walce zbrojnej, jak to było w przeszłości, tylko na określonym działaniu i postawach. Patriotyzm dzisiaj to suma pewnych obowiązków i działań, których należy przestrzegać nawet codziennie lub adekwatnie do danego święta.
Bycie patriotą to:
• Znajomość hymnu narodowego i dbałość o symbole narodowe.
• Znajomość kultury, historii i tradycji narodu, aby lepiej rozumieć to, co dzieje się obecnie.
• Interesowanie się tym, co się dzieje w państwie, w polityce, aby wybierać odpowiednich polityków na szczeblu lokalnym i ogólnopaństwowym.
• Korzystanie z różnych źródeł informacji, aby być obiektywnym w swoich sądach i opiniach, zwłaszcza podczas wyborów.
• Uczestnictwo w wyborach.
• Dbałość o piękno mowy ojczystej zawsze i wszędzie, a nie tylko w oficjalnych wystapieniach.
• Promowanie swojej małej ojczyzny i całego kraju turystycznie i historycznie.
• Prowadzenie rozmów o patriotyzmie lub o historii pamiętając o interesie Polski .
• Odczuwanie jedności z narodem.
• Zdobywanie wykształcenia i sumienna praca oraz codzienna uczciwość jako najlepsze metody godnego reprezentowania narodu.
• Przełamywanie stereotypów dotyczących Polaków poprzez właściwą codzienną postawę niezależnie od miejsca pobytu.
• Tworzenie wspólnoty, więzi, tożsamości narodowej począwszy od najbliższego otoczenia.

Patriotyzm to
 szacunek dla ojczyzny, za którą oddawało się życie w czasie wojen.
 manifestowanie swojej tożsamości na co dzień i podczas świąt narodowych.
 kultywowanie tradycji i obrzędów.
 okazywanie szacunku bohaterom narodowym poprzez pamięć i cześć.
 dobre wychowanie i potępianie np. wandalizmu.
 kibicowanie sportowcom reprezentującym nasz kraj.
 Rodzicielski obowiązek wdrażania dzieci w miłość do ojczyzny
 niezatracanie poświęcenia ludzi, którzy przelewali swoją krew za ojczyznę.
 uważanie, aby patriotyzm nie przerodził się w nacjonalizm, czy też szowinizm.
 dawanie innym przykładu jak być patriotą i nie wstydzić się tego, co robimy, np. wywieszać flagi podczas świąt narodowych.
 Patriotą jest się na co dzień, a nie tylko od święta.

Kiedy odnosimy się do historii, mówimy o bohaterskiej walce w licznych wojnach lub okresach zniewolenia, w których wielu Polaków straciło życie, uświadamiamy odbiorcom, że ojczyzna to coś naprawdę cennego, coś o co należy dbać i co należy darzyć szczególnym szacunkiem, ponieważ wiele pokoleń Polaków zostało dosłownie zdziesiątkowanych w obronie tych wartości. Musimy natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że patriotyzm współczesny diametralnie różni się od tego, o którym mówi historia.
Postrzeganie patriotyzmu takim, jakim tradycyjnie go dziś widzimy ma swoje początki w XVIII wieku, kiedy to w wyniku działania trzech potężnych mocarstw, straciliśmy niepodległość. Polacy zrozumieli wtedy bardziej niż kiedykolwiek, że mają swoją ojczyznę, która czyni ich wyjątkowymi na tle innych narodów i że zamach na tę indywidualność jest w istocie zamachem na nich samych. Poderwali się więc do walki, nie tylko tej rozumianej dosłownie, w kraju i na obczyźnie powstało bowiem wiele utworów podkreślających wyjątkowość polskiej kultury, nawołujących do jej obrony.
Patriotyzm był zatem niezwykle łatwy do zdefiniowania, wykazywał się nim każdy, kto walczył o wolną Polskę i występował przeciwko zaborcom. Jak ogromny potencjał i siła drzemie w naszym narodzie pokazują, aż 123 lata spędzone pod zaborem najeźdźców, które nie tylko mimo wielu zdecydowanych działań nie zdołały wykorzenić z nas polskości i narodowej dumy, ale stworzyły podwaliny niezwykłego oddania i czci dla ojczyzny, której tak bardzo nie chcieliśmy być pozbawieni.
Należy jednak zrozumieć, że dziś patriotyzm nie musi już być tak widowiskowy jak dawniej. Mamy niezwykłe szczęście żyć w czasach, kiedy możemy stwierdzić, że jesteśmy względnie bezpieczni. Fakt ten nie zwalnia nas jednak ze szczególnego obowiązku, jakim jest szacunek i dbałość o wartości wypracowane na przestrzeni dziejów.
Bo dziś prawdziwy patriota to ten, który pamięta o poświęceniu swych przodków i stara się dbać o to, za co oddali oni życie. Nie możemy natomiast pozwolić na to, by przeszłość odciągała nas od codzienności. Wielu z nas nie zauważa, że dbałość o kraj musi zacząć przejawiać się w codziennych, małych działaniach. Że patriotą można być na co dzień, nie tylko od święta. Zacznijmy od najprostszych czynności: segregowania odpadów, oszczędzania wody i prądu, dbania o niezaśmiecanie lasów i rzek. Angażujmy się w lokalne inicjatywy, bierzmy aktywny udział w wyborze władz krajowych i lokalnych.
Nie szukajmy usprawiedliwienia dla własnych uchybień. Jedynie ciężka praca obywateli jest w stanie pozytywnie wpłynąć na rozwój kraju i każdej małej ojczyzny.
Szanujmy prawo, dbajmy o wygląd otoczenia, interesujmy się bieżącymi wydarzeniami w kraju, piętnujmy zło w każdej postaci, nie pozwalajmy ośmieszać naszych symboli i kultury, a jednocześnie bądźmy tolerancyjni wobec innych kultur oraz dawajmy dobre świadectwo o nas za granicą, a wówczas będziemy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i poprzez to staniemy się nowoczesnymi patriotami.

S.Bator

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.