^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Wychowanie do wartości

Dziennik elektroniczny

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

PSP nr 2 Partnerem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się uroczysty finał konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Po raz siódmy wyróżniono osoby, instytucje, organizacje, media i firmy szczególnie zasłużone dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy zKrajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego założeniem jest uhonorowanie i promowanie inicjatyw, które zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym aktywnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego w Polsce.

Otwierając uroczystość wręczenia nagród Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Przewodniczący Kapituły Nagrody powiedział: „Stan bezpieczeństwa na drogach w Polsce stopniowo się poprawia. Jeszcze wiele nam brakuje do pełnej satysfakcji niemniej fakt, że z roku na rok mamy mniej wypadków i ofiar jest między innymi zasługą osób i instytucji dziś nominowanych i nagradzanych. Większość naszych laureatów prowadzi długofalowe konsekwentne działania a one właśnie są najskuteczniejsze dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej została nominowana w kategorii Instytucja Publiczna Roku z pośród wielu instytucji, stowarzyszeń, szkół działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa z całej Polski. Nagrodę przyznano PSP2 "za szczególne aktywne propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Nominacje odebrały Dyrektor szkoły p. Anna Fido i koordynator BRD p. Małgorzata Gawlik. Prowadząca galę p. Monika Zamachowska poinformowała zebranych o działaniach podjętych przez „Dąbrowską dwójkę”. Pani Dorota Olszewska specjalista ds. projektówi komunikacji, dodała: "Te trzy nominowane szkoły, wśród nich PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, to nasze perełki wśród polskich szkół".

Do udziału w uroczystości rozdania nominacji zaproszeni zostali również przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączył wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Galeria

M.Gawlik

Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie pożarniczym

 

24 czerwca nagrody w Strażackim Konkursie Kalendarzowym pod hasłem „Sprawdź, co wiesz…” odbiorą  aż dwie uczennice  naszej szkoły

Aleksandra Lamch z klasy III a  -  op. p. Renata Klimek

Izabela Kogut z klasy VI b  - op. p. Małgorzata Gawlik

     Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz Listy Gratulacyjne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które zostaną przekazane za pośrednictwem właściwych komendantów powiatowych i miejskich PSP na terenie kraju. 
     Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

M.Gawlik

Wniosek do organizatorów projektu ZPB

W marcu 2016  roku nasza szkoła wystąpiła z wnioskiem  do organizatorów projektu ZPB o audyt, celem którego będzie przedłużenie Certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" dla szkoły na pięć lat.

Audyt przeprowadzać  będą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy sprawdzą nasze działania podejmowane w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkole.


Od wyników audytu zależeć będzie czy nasza szkoła utrzyma i zachowa certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo.
            Dlatego: TRZYMAJCIE KCIUKI!!!!!

 

 

Kolejny rok ZPB

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 wraz z partnerami projektu  podjęła się  realizacji działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” opracowano plan działań
i rozpoczęto jego wdrażanie. 

         Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
w 2014 roku przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - edycja 2012 – 2014.

         W roku 2016 przygotowujemy się do przedłużenia certyfikatu na kolejne pięć lat. 
W trakcie trwania audytu  zgodnie z regulaminem  „Szkoły  Promującej Bezpieczeństwo” sprawdzeniu podlegać będzie obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny oraz sposób realizacji zadań związanych z promocją bezpieczeństwa, właściwych zachowań
i osiągnięte cele.

Koordynator projektu M. Gawlik

Kolejny rok „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

W październiku 2012r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, którego realizację zakończymy w marcu 2014r.

Głównym założeniem projektu jest kształcenie oraz promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i w jej otoczeniu. Uczniowie, rodzice i nauczyciele przy wsparciu Dyrektora szkoły, pedagoga oraz koordynatorów projektu podjęli i kontynuują w bieżącym roku szkolnym wiele czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci.

Dążymy także do zweryfikowania sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków, co powinno zaowocować zmianą ich zachowania oraz rezygnacją z jakiejkolwiek przemocy wobec kolegów.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie naszej szkoły, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap natomiast odbywa się w formie audytu przedcertyfikacyjnego dokonywanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i ma miejsce raz w roku w miesiącach maj – czerwiec.

Naszym zmaganiom patronują instytucje odpowiedzialne za poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a wszelkie nasze działania w tym zakresie zmierzają do otrzymania Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który jest dokumentem prestiżowym przyznawanym na czas określony.

Koordynator M.Gawlik

Spotkanie koordynatorów projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

W miesiącu czerwcu na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach uczestnictwa w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

         Audyt, podczas którego sprawdzono poziom bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły odbył się w asyście nadkom. Izabeli Ciarki, st. sierż. Beaty Wcisło,  młodszego aspiranta Pawła Kantora (jednego z partnerów projektu) dyrektora szkoły p. Anny Fido,  wicedyrektor p. Małgorzaty Wódki oraz koordynatorów projektu p. Małgorzaty Gawlik, p Renaty Jadam – Lechowicz.

         Warunkiem  uzyskania certyfikatu jest stworzenie  kompleksowego systemem działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Sądzimy, że nam się to udało.

Galeria

 

Koordynator projektu: Małgorzata Gawlik

 

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Sprawy bezpieczeństwa w naszej szkole są priorytetem, dlatego lansujemy każdy pomysł zmierzający do jego poprawy. Dlatego w marcu uczniowie  klas I – III naszej szkoły wraz ze Szkolnym Klubem Bezpieczeństwa „Stopka” uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego p. Jarosławem Sady. Kolejny już raz uczniowie mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Podczas spotkania omówione zostały również  sposoby unikania niebezpieczeństw, jakie czyhają na dziecko w czasie poruszania się po drodze. Gość podkreślił również, jak ważną rzeczą jest noszenie elementów odblaskowych, a na potwierdzenie swoich słów podał kilka przykładów niewłaściwych zachowań. Tematy poruszane cieszyły się wielkim zainteresowaniem o czym świadczyły liczne pytania kierowane do prelegenta. Na zakończenie spotkania  na rzecz szkoły zostały przekazane  kamizelki odblaskowe, opaski i naklejki.

Akcję uświadamiającą o konieczności używania kamizelek oraz elementów odblaskowych podjęliśmy w ramach realizacji zadań  ZPB „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Stopka”

 

 

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.