^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Wychowanie do wartości

Dziennik elektroniczny

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Doradca zawodowy

Zapraszamy na podstronę Doradcy Zawodowego - p. Anity Nowak

LINK

 

doradztwo zawodowe

Kim jestem?

Czym się interesuję?

Jaki zawód chcę wykonywać?

Jaką szkołę wybrać, aby to osiągnąć?

To podstawowe pytania, które należałoby sobie zadać, kiedy kończy się pewien etap edukacji i rozwoju własnego.

Często nie wybieramy zawodu świadomie, tylko poddajemy się presji otoczenia (nauczycieli, rodziców, znajomych), modzie na pewne profesje. W pracy spędzamy jedną trzecią naszego dorosłego życia. Ma ona znaczący wpływ na zaspokojenie wielu potrzeb, poza potrzebami ekonomicznymi, w tym także potrzebę samorealizacji. Warto więc, aby to, czym się zajmujemy, było zgodne z tym, kim jesteśmy, aby nasze wybory nie były podyktowane przypadkiem.

Jakie czynniki decydują o tym, czy będziemy czerpać satysfakcję z wybranego zawodu, wykonywanej pracy? Jest to kwestia bardzo złożona, warto jednak przynajmniej wymienić najistotniejsze. Są to nasze predyspozycje (osobowość, temperament, talenty) oraz preferencje (zainteresowania, pasje, wartości). Dopasowanie własnych predyspozycji i preferencji do charakteru pracy zwiększa naszą motywację, daje poczucie przyjemności z wykonywanych zadań, dzięki temu dużo szybciej stajemy się specjalistami w tym, co robimy, a to z kolei powoduje, że czujemy się kompetentni i stajemy się ekspertami w swojej profesji. Niedopasowanie, poczucie, że ciągle naginamy się do wymogów - jest źródłem frustracji, chronicznego stresu, zaniżonej samooceny. Bardzo często nie rozumiemy, że to, że mi coś nie wychodzi, nie wynika z tego, że "nie nadaję się do żadnej pracy", ale że nie nadaję się do tej pracy. Warto dodać, że jest to tylko kwestia odkrycia do czego jesteśmy stworzeni, gdyż nie ma osoby, dla której nie można by było znaleźć satysfakcjonującej pracy.

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 1

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 2

mozg

 

6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wypisaliśmy kilka słów o każdym z nich, by ułatwić Ci określenie swojego typu zawodowego.

 1. TYP REALISTYCZNY

  Lubisz działać i rozwiązywać różne problemy? Dobrze się czujesz pracując fizycznie? Oceniasz siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego zdolności manualne? Wychodzi na to, że twój typ osobowości to typ realistyczny. Wartości preferowane przez Ciebie to zdrowy rozsądek, mocny charakter, uczciwość i odważny styl życia. Starasz się unikać pracy, w której przeważają kontakty z ludźmi.

  Jeśli posiadasz ten typ osobowości, to odpowiednimi zawodami dla Ciebie są m.in.: elektryk, kierowca, pilot, tokarz, mechanik, optyk, tapicer i inne zawody rzemieślnicze, praca związana z przetwórstwem surowców, leśnik, rolnik, ogrodnik. Umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania tego typu zawodów są zdolności manualne i mechaniczne, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł, siła fizyczna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 2. TYP BADAWCZY

  A może lubisz analizować różnorakie zjawiska, myśli i uczucia? Dążysz do zrozumienia świata? Nie lubisz zajmować się realistycznymi problemami lecz interesują Cię abstrakcyjne zagadnienia? Lubisz rozwiązywać problemy bardziej skomplikowane i rozglądasz się za ambitną, wymagającą pracą? Uwielbiasz oceniać i tworzyć teorie, które potem możesz udowadniać.

  Określasz się jako człowieka inteligentnego, dokładnego? Posiadasz szeroką wiedzę o otaczającym Cię świecie? Wynika z tego, że masz badawczy typ osobowości. Jesteś indywidualistą i nie lubisz kierować innymi ludźmi. Zawody, które pasują do Ciebie to m.in.: astronom, archeolog, chemik, biolog, antropolog, geolog, fizyk, historyk, matematyk, geograf, programista, politolog, statystyk, socjolog, a więc są to zawody z reguły naukowe, wymagające intensywnego myślenia oraz łatwości w wypowiadaniu się i pisaniu prac.

 3. TYP ARTYSTYCZNY

  Osoby o tym artystycznym typie osobowości to niezależni intelektualiści, posiadający bujną wyobraźnię, niezwykle twórczy i otwarci na otoczenie. Tacy ludzie unikają rutyny i ustalonych reguł, wolą nietypowe sytuacje i kreatywne zachowania. Są postrzegani przez innych jako ludzie wrażliwi i niezwykli.

  Zawody dające poczucie spełnienia zawodowego to m.i.n: aktor, architekt, dekorator wnętrz, malarz, pisarz, fotograf, kompozytor, muzyk, rzeźbiarz, projektant mody, tancerz czy wizażysta.

 4. TYP SPOŁECZNY

  Kolejnym typem osobowości jest typ społeczny. Zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby empatyczne, wyrozumiałe i cierpliwe, lubiące pomagać innym. Są uważane za osoby uprzejme i życzliwe. Typowe zawody pasujące do tego rodzaju osobowości to: lekarz, pielęgniarka, policjant, ratownik, ksiądz, trener, fizykoterapeuta, logopeda, kelner, stewardesa czy pracownik socjalny.

 5. TYP PRZEDSIĘBIORCZY

  Lubisz mieć władzę i pieniądze? Uwielbiasz przewodzić i przekonywać innych? Z pewnością jesteś osobą odważną, lubiącą podejmować ryzyko. Twój typ osobowości to typ przedsiębiorczy. Dbasz o zysk i jesteś człowiekiem sukcesu. Zawody idealne dla Ciebie to: prawnik, adwokat, dyplomata, doradca, menedżer, agent ubezpieczeniowy, księgarz, pośrednik handlowy czy makler. By móc pracować w tych zawodach, powinieneś posiadać umiejętności organizacyjne, kierownicze oraz krasomówcze.

 6. TYP KONWENCJONALNY

  Istnieje również konwencjonalny typ osobowości. Osoby cechujące się tym typem charakteru lubią porządek i bezpieczeństwo. Interesują się pracą związaną z porządkowaniem danych, rozwiązywaniem problemów według ściśle określonych reguł i instrukcji. Są to ludzie dokładni, sumienni, systematyczni, rozważni, skuteczni i praktyczni, a typowymi zawodami są dla nich m.in.: agent ubezpieczeniowy, inkasent, rzeczoznawca, archiwista, kasjer, edytor, radca prawny, notariusz, statystyk, urzędnik biurowy, księgowy, recepcjonista, technik BHP.

Dzięki wyżej wymienionym typom osobowości, możesz sprawdzić jaki zawód odpowiada Twoim cechom charakteru. Pamiętaj jednak, że rzadko zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden rodzaj osobowości. Często jest tak, że u jednej osoby dominują cechy dwóch typów osobowości.

Jeśli już mniej więcej wiesz jaki typ osobowości jest ci najbliższy to musisz sobie uświadomić, że nawet ta satysfakcjonująca praca wiąże się na początku z solidnym wykształceniem i przygotowaniem zawodowym.

mozliwosci

rekrutacja 2 17044

A póki co przed Wami egzamin ósmoklasisty,

który otwiera drogę do najlepszych szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy zwłaszcza ósmoklasistów i ich rodziców do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

oraz innych stron związanych z egzaminami

WARTO WIEDZIEĆ

Sposób przeliczania ocen na punkty w toku rekrutacjI

Zasady rekrutacji i punktacja

Maksymalna liczba punktów w rekrutacji do liceów i techników wynosi 200

- 100 z egzaminu ósmoklasisty,

- 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. 

Ze świadectwa bierze się pod uwagę:

oceny z języka polskiego i matematyki,
oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału


Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący              - 18 pkt
bardzo dobry     - 17 pkt
dobry                  - 14 pkt
dostateczny       - 8 pkt
dopuszczający  - 2 pkt 

Za dodatkowe osiągnięcia można uzyskać:

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.

2. Wolontariat  - 3 punkty

3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów


4. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty 

5. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty 

Jeśli chodzi o przeliczenie wyników z egzaminu to wygląda to tak:

Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wynik egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

KALKULATOR PUNKTÓW

Przydatne linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl

 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.