^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Świetlica

Świetlica Szkolna

 

JEŚLI CHCESZ UCZYĆ SIĘ, POZNAWAĆ CIEKAWE RZECZY,

 PRZYJDŹ DO WESOŁEJ ŚWIETLICY

KUBUSIA PUCHATKA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU,

W GODZ. 6.45 - 7.45

W GODZ. 10.30 - 16.30

 

              Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka, dlatego uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodne z ich upodobaniami.          

            Świetlica nie dysponuje dużą powierzchnią. Sala telewizyjna i kącik komputerowy połączony jest z salą do gier i zabaw. Dysponuje różnymi grami dydaktycznymi, układankami, puzzlami, które wspomagają naukę. Jest to nauka połączona z zabawą, rozwijająca u dzieci zdolność do logicznego myślenia, zapamiętywania, uczy wytrwałości i wzmacnia koncentrację. Kąciki zainteresowań np. kuchnia, domek są miejscem gdzie dzieci w sposób aktywny
i swobodny ćwiczą swoje umiejętności społeczne.

         Śpiew i muzyka towarzyszą codziennej pracy z dziećmi. Kształtują wyobraźnię  i wrażliwość, ale także są bardzo pomocne w wyciszeniu dużej grupy dzieci.

          Inną formą pracy w świetlicy, która jest stosowana to zajęcia z żywego słowa: pogadanki, rozmowy, dyskusje wzbogacane poprzez plakaty, encyklopedie, czasopisma, ilustracje. To pozwala nam na zaspokojenie dziecięcej ciekawości świata.

         Dzieci mają w świetlicy stworzone warunki do odrabiania prac domowych i w razie potrzeby uzyskania potrzeby pomocy od nauczyciela.

          W okresie letnim zajęcia świetlicowe organizowane są na boisku szkolnym. Posiadając sprzęt sportowy: piłki, skakanki, gumy do grania, koła hola-hop dzieci uczestniczą w zabawie. Organizowane zawody i konkursy np.: skok w dal, biegi, rzuty do kosza, cieszą się dużą popularnością. Dzieci lubią konkurować i grać zgodnie z klarownie wyznaczonymi regułami.

            Szczególną uwagę w czasie zajęć świetlicowych zwracamy na umiejętność współżycia w grupie rówieśniczej. Dzieci wdrażane są do przestrzegania przyjętych zasad zachowania po przez opracowany regulamin świetlicy szkolnej.

             Wspólnie dbamy o utrzymanie porządku w czasie zabaw i pracy. Dzieci angażowane są do różnego rodzaju prac świetlicowych tj.; porządkowanie półek z zabawkami, podklejanie uszkodzonych pudełek gier, dyżury w salach i na korytarzu, tak, aby czuły się współgospodarzami świetlicy.

Ze względu na charakter pracy świetlicy nie organizujemy dalekich wycieczek, a jedynie wyjścia do parku, na wystawy, do miejsc pamięci narodowych itp.

Wszystkie zajęcia organizowane zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym. To sprawia, że Świetlica stała się bliska dzieciom i rodzicom.

Wszelkie problemy wychowawcze rozwiązujemy z Pedagogiem Szkolnym.

            Dzieci coraz liczniej i coraz dłużej przebywają w świetlicy, dlatego należy stwarzać im atrakcyjne i różnorodne zajęcia a jednocześnie pamiętać o czasie na wyciszenie i relaks.

          Miarą naszych starań może być fakt, iż dzieci proszą rodziców, aby odbierali ich „jak najpóźniej” Dzisiaj świetlica to nie przysłowiowa przechowalnia dzieci, to miejsce ciekawej zabawy i nauki.

         Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez kierownika świetlicy mgr Jadwigę Miś oraz wychowawcę mgr Małgorzatę Gawlik, mgr Teresę Giza.

    

 CZEŚĆ!

TO MY, ŚWIETLIKI DZIECI ZE ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ.

Naszym patronem Kubuś Puchatek - wspaniały kompan i miodojadek.

My również zdrowo się odżywiamy, o miodzie w diecie wciąż pamiętamy.

W naszej świetlicy jest nas bez liku - aż siedemdziesiąt pięć Świetlików

Ciągle w coś gramy i się bawimy, bo przez zabawę też się uczymy.

Dlatego właśnie moi kochani, w różnych turniejach my wygrywamy!

Dni zimne, słotne – my już w podróży, Euroczat gości małych i dużych.

Nadchodzi wiosna – my ją witamy, sadzimy kwiaty tuż pod  oknami.

Zuchy w gromadzie razem pracują, potem w konkursach zawsze górują.

Zespół taneczny same „Gwiazdeczki”, od nagród błyszczą ich szkolne teczki.

Szkolna gazetka mały „Globusik”, ale redakcja pracować musi.

Pracują chętnie z wielkim zacięciem, bo bardzo ważne to przedsięwzięcie.

My redaktorzy dużo czytamy, innych do tego też zachęcamy.

W naszej świetlicy nikt się nie nudzi, jeśli ktoś zaśnie, to wnet się zbudzi,

bo Panie mają pomysłów bez liku, żeby zabawić i sto Świetlików!

              

 

Z życia świetlicy

Zespoły taneczne

Kółko ekologiczne "Ekosowa"

Teatrzyk "Jupiter"

Gromada zuchowa "Zielone nutki"

Cała Polska czyta Dzieciom

     
Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.