^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Wychowanie do wartości

Dziennik elektroniczny

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Dla rodziców

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Warunki przyznania stypendium szkolnego - wniosek

Zmiana Uchwały w sprawie przyjecia Regulaminu Stypendium Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2021

Uchwała nr XXXIII 361 21 z dnia 12 lipca 2021 w sprawie zmiany uchwały dot. stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3- regulamin- więcej

Warunki przyznania stypendium szkolnego - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Ogłoszenie dotyczące dyżuru wakacyjnego w oddziałach przedszkolnych -więcej

Procedura zwolnień z WF- więcej 

Warunki przyznania stypendium szkolnego - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacja dla Rodziców dotycząca wszawicy - więcej    Prezentacja

Procedura Postępowanie w przypadku występowania wszawicy u dzieci i młodzieży uczęszczającej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej- więcej

Informacja o polisie ubezpieczeniowej - więcej

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Jak wspomagać dziecko w nauce szkolnej - więcej

Potencjalne zagrożenia związane z e-papierosem- więcej

Egzamin ósmoklasisty- więcej

Stypendia szkolne - więcej

Informacje dla rodziców - więcej

Kalendarium na rok szkolny - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców

o przekazanie 1% podatku na fundusz szkoły.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok skzolny 2019/2020 - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018-więcej
Dni wolne od zajęć dydaktycznych- więcej
Program wychowawczo-profilaktyczny PSP 2 wraz z oddziałami gimnazjalnymi - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

Polisa

Informacja dla Rodziców dotycząca wszawicy - więcej    Prezentacja

Procedura Postępowanie w przypadku występowania wszawicy u dzieci i młodzieży uczęszczającej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej- więcej

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców

o przekazanie 1% podatku na fundusz szkoły.

 

Dyrekcja Szkoły 

serdecznie dziękuje Wszystkim Rodzicom, 

którzy przekazali 1% podatku na fundusz szkoły. 

Wpłynęło 22 wpłaty, co w sumie dało 716,80 zł. Za pozyskane pieniądze zakupiono zestaw kompututerowy z Windowsem 7

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

Terminy spotkań z Rodzicami oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 - więcej

Procedura Postępowanie w przypadku występowania wszawicy u dzieci i młodzieży uczęszczającej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej - więcej

Projekt Partnerski „STUDNIA MOŻLIWOŚCI” finansowany ze środków Fundacja PZU w ramach konkursu „PZU PO LEKCJACH”- informacje dla rodziców PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - więcej

Kalendarium pracy na rok szkolny 2016/2017- więcej

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców

o przekazanie 1% podatku na fundusz szkoły.

Dyrekcja Szkoły informuje, że listy uczniów przyjętych do szkoły  na rok szkolny 2016/2017
są wywieszone obok sekretariatu w kąciku dla rodziców
.

Bezpieczeństwo dzieci - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo - więcej

Informacja dla Rodziców i uczniów jak radzić sobie z przemocą- więcej

Informacja dla Rodziców i uczniów dotycząca organizacji rekolekcji wielkopostnych 02-04.03.2016- więcej

Szkolenie dla rodziców dzieci klas IV-VI "Jak wspomagać dziecko w nauce szkolnej" - więcej

Od 1 lutego 2016 r. w szatni szkoły została zamontowana radiola. Osoby upoważnione do odbierania dzieci z świetlicy proszone są o korzystanie z tego urządzenia.

Informacja dla rodziców dotycząca sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

Zgłoszenieszkody - więcej

Oferta PZU - więcej

Jak postępować w przypadku zgłoszenia szkody w PZU - więcej

Chcesz zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży? - więcej

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI - więcej   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - więcej

Informacje ogólne do wiadomości rodziców z rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 - więcej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej

informuje, że spotkanie z rodzicami uczniów klas I na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 

27 SIERPNIA 2015 r. o godz.1700 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2

w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Matejki 8.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

PIERWSZY DZWONEK - wsparcie dla rodzin wielodzietnych - więcej

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH - więcej

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców o przekazanie 1% podatku na fundusz szkoły.

Za wpłaty z ubiegłego roku tj. 1294,20 zł został zakupiony projektor, natomiast dwa lata temu ekran.

Procedura Postępowanie w przypadku występowania wszawicy u dzieci i młodzieży uczęszczającej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej - więcej

Informacja dla uczniów i rodziców -więcej

Rady dla rodziców uczniów przystępujących do sprawdzianu szóstoklasisty - więcej

Dyrekcja Szkoły 

serdecznie dziękuje Wszystkim Rodzicom, 

którzy przekazali 1% podatku na fundusz szkoły. 

Wpłynęło 26 wpłat, co w sumie dało 1 294,20 zł.  

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI - więcej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia

Uczniowie naszej szkoły od 1 września 2014 r. ubezpieczeni są w Firmie PZU. 

Zgłoszenieszkody - więcej

Oferta PZU - więcej

Jak postępować w przypadku zgłoszenia szkody w PZU - więcej

Chcesz zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży? - więcej

ROK SZKOLNY 2013/2014

Ocenianie kształtujące-więcej

Zakres ubezpieczenia i wykaz dokumentów do zgłoszenia szkody w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2013/2014 - więcej

Dyrekcja Szkoły 

serdecznie dziękuje Rodzicom, 

którzy przekazali 1% podatku na fundusz szkoły. 

Wpłynęło 9 wpłat. W sumie otrzymaliśmy 755,70 zł.

Spotkanie z policjantem - porady dla rodziców- więcej

Stop cyberprzemocy!!! - więcej

Informacja dla rodziców!

W czwartek, 12.09.2013r. Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Stopka”  organizuje akcję, w trakcie której będzie można zakupić elementy i kamizelki odblaskowe.

Naszym celem jest przypomnienie rodzicom i opiekunom o konieczności wyposażenia uczniów w  elementy odblaskowe według ustawowego obowiązku używania ich przez dzieci do 15 roku życia.

Akcja organizowana jest w  ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła promująca bezpieczeństwo” oraz Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Odblaski i kamizelki będą do nabycia na parterze szkoły w czasie popołudniowego spotkania rodziców uczniów z wychowawcami.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI - więcej

DNI WOLNE - więcej

UWAGA!

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 dla ucznia należy złożyć do 6 września 2013 r.

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 2 września do 15 września 2013 r.

ROK SZKOLNY 2012/2013

PILNE!!!

Od 04.03.2012 r.należność za obiady należy wpłacać z góry do 08 dnia każdego miesiąca żywieniowego w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00.

REKOLEKCJE - więcej

ROLA RODZICA W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO SPRAWDZIANU - więcej

Regulamin dowożenia uczniów - więcej

 

UWAGA!!!

OD 1 LISTOPADA 2012 R. ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM  NR 6/12/13 DYREKTORA SZKOŁY JEDNOSTKOWA OPŁATA ZA OBIAD DLA UCZNIA WYNOSI 2.50 ZŁ

ROLA PEDAGOGA W ŻYCIU UCZNIA - więcej

Regulamin stołówki szkolnej - więcej

Zasiłek szkolny - więcej

Informacja dotycząca ubezpieczenia - więcej

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych- więcej

TERMINY ZEBRAŃ- więcej

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.