^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dziennik elektroniczny

ProgramujeMy tarnowski

Doradztwo zawodowe

Innowacje pedagogiczne

Ocenianie kształtujące

Stacja meteo

Prasa o PSP2

Biała szkoła

ePUAP

Dołącz do nas

Bierzemy udział w:

Festyn charytatywny

Festyn Charytatywny – „Pomóżmy dzieciom  osieroconym”

 

Festyn odbył się 12 maja 2007 roku od godz. 12 do godz. 17 w sobotę, na terenie Parafialnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Dąbrowie Tarnowskiej, dzięki życzliwości księdza proboszcza Józefa Poremby – współpracy Parafii Dąbrowa Tarnowska, Urzędu Gminy – MOPS, Starostwa, DDK Pomysł zorganizowania festynu zrodził się jeszcze w sierpniu 2006 r. Głównym pomysłodawcą była Anna Fido. Pomysł zaakceptowała dyrekcja i do planu pracy na rok 2006/2007 wpisano festyn charytatywny.

 

W organizację Festynu  chętnie zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele.

 

Rodzice upiekli ciasta, zafundowali kiełbaski, chleb, wędlinę na bigos, herbatę. W czasie festynu pomagali w sprzedaży ciasta,  bigosu, grillowali oraz sprzedawali kiełbaskę, a także słodycze, napoje. Pomagali w loterii fantowej.  Uczniowie  przynieśli fanty na loterię.

 

 Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, ufundował nagrodę specjalną MP4, którą można było zdobyć kupując los na loterii i wrzucając go powtórnie do puszki.  Nagrodę specjalną, mini wieżę, oraz przewodniki rowerowe po Ziemi Tarnowskiej ufundował  Starosta  Wiesław Krajewski. Mini wieżę można było zdobyć kupując ciasto, kiełbaskę lub bigos.

 

 O nagłośnienie zadbał dyrektor DDK, p. Paweł Chojnowski, p. Jerzy Kuta, p. Zbigniew Streb. Natomiast o nagłośnienie w czasie trwania rozgrywek sportowych  rodzic p. Krzysztof Orwat.

 

Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska  pomogli w przewiezieniu sprzętu na miejsce imprezy. Pracownicy Parafii Dąbrowa Tarnowska pod kierunkiem ks. Józefa Poremby wykonali przepiękną scenę wraz

 

z zadaszeniem, udostępniając także ławki i podłogę do tańca.

 

Spośród zaproszonych gości na festyn przybyli:Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska p. Marek Minorczyk, Starosta Powiatu Dąbrowskiego p. Krzysztof Kaczmarski, pracownik Powiatu p. Krawiec, przewodnicząca Rady Gminy p. Bogusława Serwicka, proboszcz parafii Dąbrowa Tarnowska ks. Józef Poremba, ks. Krzysztof Jaskułka, s. Ewa Chrzanowska,  dyrektor DDK p. Paweł Chojnowski, dyrektor MGOSiR

 

p. Grażyna Gawlik, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej p. Maria Kazek, rodzice, przedstawiciele prasy lokalnej oraz telewizji kablowej. Swoją obecnością również zaszczycili nas pensjonariusze Hospicjum.

 

Głównymi sponsorami festynu charytatywnego byli przede wszystkim rodzice, ksiądz proboszcz Józef Poremba, Burmistrz Gminy Stanisław Początek, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, państwo Garbarzowie, państwo Piaseccy,  państwo Saratowie, państwo Ryczkowie, państwo Włodarczykowie, państwo Kmieciowie, państwo Sasowie, państwo Krupowie, państwo Skrzyniarzowie, pan Mariusz Lelek, pan Andrzej Fido ze Smęgorzowa, państwo  Misiowie - którzy przekazali organizatorom całość marży z zakupionych przez uczestników festynu napojów i innych produktów spożywczych. Organizatorzy także wysłali pisemne prośby do różnych instytucji i firm         z terenu i okolic Dąbrowy Tarnowskiej, aby przekazali środki finansowe na wyżej wspomniany cel, czyli pomoc dzieciom osieroconym.

 

Prowadzący festyn, uczeń Piotr Walus przeprowadził zebranych gości przez śpiew, taniec, legendę

 

o hejnale krakowskim, zawody sportowe, dyskotekę. Uczniowie klasy I – III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali krótki program artystyczny z okazji zbliżającego się Dnia Matki

 

i Ojca. Dzieci  mogły wymalować sobie buzie zmywalnymi farbami, nad czym czuwała p. M. Panek – Sojka. Świetną zabawę także zapewniła para wodzirejów p. Lilla Sztyler i p. Mariusz Niedziałkowski

 

z Brzeska, którzy uświetnili imprezę różnymi konkursami, tańcami lednickimi, tańcem belgijskim. Dużo radości sprawił „deszcz słodyczy” i „taniec piłek”. Wspaniale rozbawili zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy włączyli się do wspólnej zabawy. Dużo emocji dostarczyły również zawody sportowe, w których udział wzięli zarówno uczniowie, jak i rodzice.

 

W czasie festynu, a także 13 maja w niedzielę po każdej mszy świętej była przeprowadzona  kwesta na rzecz dzieci osieroconych. Dzieci pod opieką nauczycieli zbierali do puszek dobrowolne ofiary, a w zamian dawali słoneczka z logo festynu, które wykonali państwo Wajdowie i państwo Gęzowie.

 

Dochód w kwocie 4.827,23 zł. + 5$ + 2 €.zostanie przeznaczony dla dzieci z terenu miasta, którzy zostali w minionym roku osieroceni.

 

             Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w festynie i w jakikolwiek sposób wsparli przeprowadzoną akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców: p. Jolanty Serwin, p. Moniki Pasternak, p. Anety Moździerz, p. Dominiki Wojtoń, p. Krystyny Węgiel, p. Lucyny i Pawła Chojnowskich, p. Anny Kiełbasa, p. Renaty Kaganek, p. Małgorzaty Tomasiewicz, p. Anety Kupiec,   p. Jadwigi i Jana Miś, p. Krzysztofa Orwata, p. Janusza Fido, p. Jerzego Kuty, p. Marioli i Stanisława Kmieć, p. Heleny i Jacka Kaczocha, p. Beaty Skowron, Bożeny Kabała, p. Aliny i Stanisława Ryczków, p. Jarosława Partyńskiego, p. Marka Tendery, p. Beaty Kuchta, p. Reginy Kupiec, p. Stefani Pochroń, p. Małgorzaty i Zbigniewa Reczków, p. Ireny Bielat, p. Barbary Minor, p. Zbigniewa Streb, p. Katarzyny Panek, p. Wiesławy Woźniak, p. Edyty i Roberta Włodarczyk, p. Marioli i Jarosława Gęzów, p. Jarosława Mikuły, p. Stefana Ciećko, p. Anny i Mariusza Lis, p. Agnieszki i Jacka Sarat, p. Renaty i Arkadiusza Wężowicz, p. Marii i Marka Zielińskich, p. Barbary Żelazowskiej,   p. Anny Nowak, p. Bernadetty Jachym, p. Jolanty Janusiewicz, p. Heleny Kaczocha, p. Beaty Ogorzelec, p. Moniki Krupy, p. Mariusza Lelek, p. Felicji Rokocz, p. Reginy Kupiec, p. Marty Zych, p. Małgorzaty Niewiadomskiej, p. Marii Kopieć, p. Wioletty Ciombor, p. Marty i Wiesława Kołodziej, p. Marii i Mieczysława Sas, p. Lucyny i Ryszarda Skrzyniarz, p. Beaty Gołębiowskiej, p. Marty Kopeć,p. Joanny Krupy, p. Małgorzaty Rzeźnik, p. Ewy Małysiak, p. Barbary Kurek, p. Elżbiety Byszewskiej, p. Moniki Forgiel.

 

Środki UE

Środki UE na dobudowę sali gimnastycznej

Do Naszej szkoły dotarła dobra wiadomość. W dniu 4.12.2008 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał z Wojewodą Małopolskim jako „Instytucją Pośredniczącą” umowę o dofinansowanie Projektu „Dobudowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Gmina otrzyma dotację w kwocie 279.123 zł w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006  Priorytetu 3  - Rozwój Lokalny, Działanie 3.5.1. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to tzw. nadkontraktacja wynikającą między innymi z oszczędności poprzetargowych. Projekt znajdował się na liście rezerwowej i wcześniej nie otrzymał dofinansowania.  Zadanie zostało zakończone i odebrane w lutym 2008 r. Uroczyste przekazanie  nowo wybudowanej sali gimnastycznej odbyło się 5 marca 2008 r. Będzie to zwrot poniesionych wcześniej nakładów. 

W wyniku realizacji projektu zwiększyła się dostępność do infrastruktury sportowej co pozytywnie wpływa na ograniczenie liczby schorzeń narządów ruchu i wad postawy dzieci i młodzieży, pozwala lepiej zagospodarowywać czas wolny oraz rozszerza aktywność sportową lokalnej społeczności.

Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.