^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Blogi klas 1-3

Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Opieka stomatologiczna

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Misja oddziału przedszkolnego

do misji

Nasze oddziały  przedszkolne są otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, starając się być innowacyjni i przyjaźni, gdzie dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe. Program rozwoju oddziałów przedszkolnych ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i zainteresowania. Rodzice są współautorami życia oddziałów przedszkolnych, wspierają organizacyjnie i materialnie, uczestniczą w procesie wychowawczym dzieci. W naszych oddziałach przedszkolnych wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci, przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole, nastawiamy na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości, dostrzegając postęp. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby. Dzieci rozwijają swoje zdolności, zainteresowania, działają metodami aktywnymi.

Dla Rodzica

Misja oddziału przedszkolnego - więcej

Plan współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022- więcej

Formy spotkań z Rodzicami- więcej

Ramowy plan dnia- więcej

Zasady współpracy nauczyciela- więcej

Sylwestka absolwenta oddziału przedszkolnego- więcej

Procedura zwolnień z WF

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Tarnowskiej- czytaj więcej

 

Procedura obowiązuje od 01.09.2021 r.

Załącznik nr 1 – Wniosek rodzica / prawnego opiekuna do Dyrektora Szkoły o zwolnienie

z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik nr 2 – Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie zwolnienia z zajęć wychowania

fizycznego

Załącznik nr 3 – ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.