Dyrekcja


 

  Dyrektor – mgr Anna Fido

Wicedyrektor - mgr Małgorzata Wódka

Wicedyrektor - mgr inż. Krzysztof Krakowski

 

 

Sekretarz szkoły - mgr Małgorzata Kozaka

  mgr Agnieszka Cielczyk

 

 

26 kwietnia 2016r. sekretarz szkoły p. Wiesława Czucha przeszła na zasłużoną emeryturę
- podziękowanie p.Dyrektor