^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Festyn charytatywny

Festyn Charytatywny – „Pomóżmy dzieciom  osieroconym”

 

Festyn odbył się 12 maja 2007 roku od godz. 12 do godz. 17 w sobotę, na terenie Parafialnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Dąbrowie Tarnowskiej, dzięki życzliwości księdza proboszcza Józefa Poremby – współpracy Parafii Dąbrowa Tarnowska, Urzędu Gminy – MOPS, Starostwa, DDK Pomysł zorganizowania festynu zrodził się jeszcze w sierpniu 2006 r. Głównym pomysłodawcą była Anna Fido. Pomysł zaakceptowała dyrekcja i do planu pracy na rok 2006/2007 wpisano festyn charytatywny.

 

W organizację Festynu  chętnie zaangażowali się rodzice, uczniowie i nauczyciele.

 

Rodzice upiekli ciasta, zafundowali kiełbaski, chleb, wędlinę na bigos, herbatę. W czasie festynu pomagali w sprzedaży ciasta,  bigosu, grillowali oraz sprzedawali kiełbaskę, a także słodycze, napoje. Pomagali w loterii fantowej.  Uczniowie  przynieśli fanty na loterię.

 

 Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, ufundował nagrodę specjalną MP4, którą można było zdobyć kupując los na loterii i wrzucając go powtórnie do puszki.  Nagrodę specjalną, mini wieżę, oraz przewodniki rowerowe po Ziemi Tarnowskiej ufundował  Starosta  Wiesław Krajewski. Mini wieżę można było zdobyć kupując ciasto, kiełbaskę lub bigos.

 

 O nagłośnienie zadbał dyrektor DDK, p. Paweł Chojnowski, p. Jerzy Kuta, p. Zbigniew Streb. Natomiast o nagłośnienie w czasie trwania rozgrywek sportowych  rodzic p. Krzysztof Orwat.

 

Pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska  pomogli w przewiezieniu sprzętu na miejsce imprezy. Pracownicy Parafii Dąbrowa Tarnowska pod kierunkiem ks. Józefa Poremby wykonali przepiękną scenę wraz

 

z zadaszeniem, udostępniając także ławki i podłogę do tańca.

 

Spośród zaproszonych gości na festyn przybyli:Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska p. Marek Minorczyk, Starosta Powiatu Dąbrowskiego p. Krzysztof Kaczmarski, pracownik Powiatu p. Krawiec, przewodnicząca Rady Gminy p. Bogusława Serwicka, proboszcz parafii Dąbrowa Tarnowska ks. Józef Poremba, ks. Krzysztof Jaskułka, s. Ewa Chrzanowska,  dyrektor DDK p. Paweł Chojnowski, dyrektor MGOSiR

 

p. Grażyna Gawlik, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej p. Maria Kazek, rodzice, przedstawiciele prasy lokalnej oraz telewizji kablowej. Swoją obecnością również zaszczycili nas pensjonariusze Hospicjum.

 

Głównymi sponsorami festynu charytatywnego byli przede wszystkim rodzice, ksiądz proboszcz Józef Poremba, Burmistrz Gminy Stanisław Początek, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, państwo Garbarzowie, państwo Piaseccy,  państwo Saratowie, państwo Ryczkowie, państwo Włodarczykowie, państwo Kmieciowie, państwo Sasowie, państwo Krupowie, państwo Skrzyniarzowie, pan Mariusz Lelek, pan Andrzej Fido ze Smęgorzowa, państwo  Misiowie - którzy przekazali organizatorom całość marży z zakupionych przez uczestników festynu napojów i innych produktów spożywczych. Organizatorzy także wysłali pisemne prośby do różnych instytucji i firm         z terenu i okolic Dąbrowy Tarnowskiej, aby przekazali środki finansowe na wyżej wspomniany cel, czyli pomoc dzieciom osieroconym.

 

Prowadzący festyn, uczeń Piotr Walus przeprowadził zebranych gości przez śpiew, taniec, legendę

 

o hejnale krakowskim, zawody sportowe, dyskotekę. Uczniowie klasy I – III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali krótki program artystyczny z okazji zbliżającego się Dnia Matki

 

i Ojca. Dzieci  mogły wymalować sobie buzie zmywalnymi farbami, nad czym czuwała p. M. Panek – Sojka. Świetną zabawę także zapewniła para wodzirejów p. Lilla Sztyler i p. Mariusz Niedziałkowski

 

z Brzeska, którzy uświetnili imprezę różnymi konkursami, tańcami lednickimi, tańcem belgijskim. Dużo radości sprawił „deszcz słodyczy” i „taniec piłek”. Wspaniale rozbawili zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy włączyli się do wspólnej zabawy. Dużo emocji dostarczyły również zawody sportowe, w których udział wzięli zarówno uczniowie, jak i rodzice.

 

W czasie festynu, a także 13 maja w niedzielę po każdej mszy świętej była przeprowadzona  kwesta na rzecz dzieci osieroconych. Dzieci pod opieką nauczycieli zbierali do puszek dobrowolne ofiary, a w zamian dawali słoneczka z logo festynu, które wykonali państwo Wajdowie i państwo Gęzowie.

 

Dochód w kwocie 4.827,23 zł. + 5$ + 2 €.zostanie przeznaczony dla dzieci z terenu miasta, którzy zostali w minionym roku osieroceni.

 

             Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w festynie i w jakikolwiek sposób wsparli przeprowadzoną akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców: p. Jolanty Serwin, p. Moniki Pasternak, p. Anety Moździerz, p. Dominiki Wojtoń, p. Krystyny Węgiel, p. Lucyny i Pawła Chojnowskich, p. Anny Kiełbasa, p. Renaty Kaganek, p. Małgorzaty Tomasiewicz, p. Anety Kupiec,   p. Jadwigi i Jana Miś, p. Krzysztofa Orwata, p. Janusza Fido, p. Jerzego Kuty, p. Marioli i Stanisława Kmieć, p. Heleny i Jacka Kaczocha, p. Beaty Skowron, Bożeny Kabała, p. Aliny i Stanisława Ryczków, p. Jarosława Partyńskiego, p. Marka Tendery, p. Beaty Kuchta, p. Reginy Kupiec, p. Stefani Pochroń, p. Małgorzaty i Zbigniewa Reczków, p. Ireny Bielat, p. Barbary Minor, p. Zbigniewa Streb, p. Katarzyny Panek, p. Wiesławy Woźniak, p. Edyty i Roberta Włodarczyk, p. Marioli i Jarosława Gęzów, p. Jarosława Mikuły, p. Stefana Ciećko, p. Anny i Mariusza Lis, p. Agnieszki i Jacka Sarat, p. Renaty i Arkadiusza Wężowicz, p. Marii i Marka Zielińskich, p. Barbary Żelazowskiej,   p. Anny Nowak, p. Bernadetty Jachym, p. Jolanty Janusiewicz, p. Heleny Kaczocha, p. Beaty Ogorzelec, p. Moniki Krupy, p. Mariusza Lelek, p. Felicji Rokocz, p. Reginy Kupiec, p. Marty Zych, p. Małgorzaty Niewiadomskiej, p. Marii Kopieć, p. Wioletty Ciombor, p. Marty i Wiesława Kołodziej, p. Marii i Mieczysława Sas, p. Lucyny i Ryszarda Skrzyniarz, p. Beaty Gołębiowskiej, p. Marty Kopeć,p. Joanny Krupy, p. Małgorzaty Rzeźnik, p. Ewy Małysiak, p. Barbary Kurek, p. Elżbiety Byszewskiej, p. Moniki Forgiel.

 

Środki UE

Środki UE na dobudowę sali gimnastycznej

Do Naszej szkoły dotarła dobra wiadomość. W dniu 4.12.2008 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał z Wojewodą Małopolskim jako „Instytucją Pośredniczącą” umowę o dofinansowanie Projektu „Dobudowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Gmina otrzyma dotację w kwocie 279.123 zł w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006  Priorytetu 3  - Rozwój Lokalny, Działanie 3.5.1. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to tzw. nadkontraktacja wynikającą między innymi z oszczędności poprzetargowych. Projekt znajdował się na liście rezerwowej i wcześniej nie otrzymał dofinansowania.  Zadanie zostało zakończone i odebrane w lutym 2008 r. Uroczyste przekazanie  nowo wybudowanej sali gimnastycznej odbyło się 5 marca 2008 r. Będzie to zwrot poniesionych wcześniej nakładów. 

W wyniku realizacji projektu zwiększyła się dostępność do infrastruktury sportowej co pozytywnie wpływa na ograniczenie liczby schorzeń narządów ruchu i wad postawy dzieci i młodzieży, pozwala lepiej zagospodarowywać czas wolny oraz rozszerza aktywność sportową lokalnej społeczności.

Otwarcie sali gimnastycznej

ĆWICZYĆ CIAŁO, ĆWICZYĆ UMYSŁ...

 

 

5 marca 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy naszej szkole. W 1995 r. szkoła została przeniesiona do obecnego budynku, który nie posiadał sali gimnastycznej. Od tej pory dyrekcja, nauczyciele i rodzice ubiegali się o wybudowanie nowego obiektu sportowego, w którym uczniowie mogli by ćwiczyć ciało i umysł. Po 13 latach udało się! Była to oficjalna uroczystość, na którą zaproszono wielu gości.

W dniu otwarcia, tuż przed południem, zgromadzeni przed budynkiem szkoły uczniowie, rodzice i nauczyciele wyruszyli w pochodzie do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą Świętą, celebrowaną przez Księdza Prałata Józefa Porembe. Oprawę liturgiczną przygotowali: siostra Ewa Chrzanowska, ksiądz Krzysztof Jaskułka oraz Pani Anna Fido. Wzięła w niej udział społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi. Wśród przybyłych byli między innymi przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i innych podległych Urzędowi Gminy oraz byli i obecni pracownicy szkoły.

Po nabożeństwie wszyscy powrócili do szkoły, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi do sali gimnastycznej. Dokonali tego: Pan Stanisław Początek - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Pan Jerzy Gajdosz - dyrektor Firmy IMBUD Tarnów, Pan Ryszard Ostrowski - Starszy Wizytator Delegatury Tarnowskiej Kuratorium Oświaty, Pani Stanisława Rzeźnik - poprzednia dyrektor szkoły, Pani Barbara Żelazowska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Ksiądz Prałat Józef Poremba - proboszcz dąbrowskiej parafii, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Barbara Sarat oraz Zbigniew Soja - Dyrektor Szkoły.

Po tym symbolicznym akcie wszyscy uczestnicy spotkali się w nowej hali sportowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego oraz pieśni szkoły. Dyrektor powitał wszystkich gości, przybliżył  historię szkoły i podziękował Panu Burmistrzowi Stanisławowi Początkowi, Panu Jerzemu Gajdoszowi, Pani Stanisławie Rzeźnik i Pani Marcie Kopeć.

Następnie głos zabrali: Burmistrz Stanisław Początek, Pan Jerzy Gajdosz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Żelazowska oraz Pani Bogusława Serwicka w imieniu Stowarzyszenia "Niezależni" i Klubu Radnych Rady Miejskiej na Rzecz Rozwoju Gminy przekazała na ręce dyrektora placówki symboliczny czek na 1000 zł na zakup strojów sportowych.

Swoje listy z gratulacjami przesłali również Poseł na Sejm - Minister Skarbu Pan RP Aleksander Grad oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara. Samorząd Powiatowy reprezentowali Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Kądzielawa i Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski. Na uroczystości byli obecni Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą rady Panią Bogusławą Serwicką.

Następnie odbyło się poświęcenie nowych obiektów. Dokonał tego Ksiądz Prałat Józef Poremba.

Po zakończeniu oficjalnej części nastąpiła część artystyczna, która składała się z sześciu scen przeplatanych tańcami. Goście mogli zobaczyć wspaniałą grę aktorów, podziwiać piękne tańce oraz pokaz walki rycerskiej. Na koniec chór szkolny  odśpiewał piosenkę, do której słowa napisała nauczycielka Pani Monika Skirzyńska.  Część artystyczną przygotowali uczniowie od klasy I do VI ( w sumie 85 osób) pod kierunkiem Pana Sławomira Batora, Pani Małgorzaty Wódka, Pani Moniki Guzik - Skirzyńskiej, Pani Małgorzaty Gawlik, Pani Jadwigi Miś, Pani Barbary Trzpit, Pani Małgorzaty Panek - Sojka, Pani Renaty Nadolskiej i Pani Marzanny Pikul. Całość prowadział Pan Sławomir Bator.

Gości mogli zwiedzić wystawę, na której pokazano dorobek szkoły, zobaczyć galerię zdjęć, obrazującą jak powstawała sala gimnastyczna, wpisać się do kroniki szkoły oraz zakupić pamiątkową tarczę lub cegiełkę.

Dziękujemy sponsorom i rodzicom, którzy pomogli nam w przygotowaniu tej uroczystości.

 

 GALERIA FOTOGRAFII

 

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

 

CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

WYSTAWA

Jubileusz

80. ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ORAZ

40. ROCZNICA NADANIA JEJ IMIENIA

MIKOŁAJA KOPERNIKA

 

„Nasza szkoła choć staruszka, ale ciągle da się lubić!

Dobrze uczy, dobrze radzi, nie da nam się w życiu zgubić.

Patron – wielki mąż uczony – tajemnice skradł kosmosu.

Jego drogą podążamy, by na sukces znaleźć sposób”.

 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Rok 2011 jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika rokiem podwójnie jubileuszowym. Trudno uwierzyć, że dąbrowska „Dwójka”, młodsza siostra Szkoły Podstawowej nr 1, jest już szacowną staruszką. A jednak! Od powstania szkoły minęło 80 lat, a od momentu nadania jej imienia Mikołaja Kopernika lat 40!

Nie zawsze mieściła się w budynku przy ulicy Matejki 8, ale od samego początku swego istnienia cieszyła się jak najlepszą opinią. Początkowo szkoła korzystała z budynku dawnej fundacji barona Maurycego Hirscha przy ulicy Kościuszki 9. Dopiero w 1964 roku została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Zaręby 22.  Wtedy nie było jeszcze osiedla Westerplatte, a szkoła dumnie prezentowała się wśród pól i łąk.  Warto wspomnieć, że dąbrowska młodzież w czynie społecznym chętnie pomagała przy jej budowie. Po 31 latach w wyniku reformy w 1999 r. Szkołę Podstawową nr 2 przeniesiono do jej obecnej siedziby przy ul. Matejki 8. Przez długi czas szkoła nie miała sali gimnastycznej, a zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na szkolnych korytarzach.  Uroczyste otwarcie nowej sali nastąpiło  stosunkowo niedawno, bo w 2008 roku.

Niedogodności lokalowe nie wpłynęły na jakość nauczania. „Dwójka” jest wciąż jedną z najlepszych szkół w regionie, czego dowodem są wyniki testów kompetencji oraz wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Można powiedzieć, że to kolejne zwycięstwo ducha nad materią. Wszak liczą się ludzie i ich praca.

Nasza szkoła miała wielu nauczycieli, którzy zawsze starali się  o  najwyższy poziom nauczania. Nie sposób wymieć tu wszystkich nazwisk, ale warto wspomnieć choćby kilka tych z początkowego okresu istnienia „Dwójki”. Byli  nimi: p. Bronisława Rudkowska, p. Kazimiera Gilewiczowa, p. Maria Rykałowa, p. Zofia Serednicka, p. Julia Postułowska, p. Elżbieta Bryła, p. Janina Klimaszewska, p. Aurelia Kurowska oraz ks. Roman Ulatowski nauczający religii rzymskokatolickiej oraz Natan Gilshon nauczający religii mojżeszowej. Stanowisko kierownika, dyrektora szkoły kolejno zajmowali:

- w latach 1930 – 1936 p. Bronisława Rudkowska,

- w latach 1936 – 1948 p. Maria Rykałowa, w okresie okupacji 

                                   p. Elżbieta Bryła,

- w latach 1948 – 1974 p. Jan Warzała,

- w latach 1974 – 1990 p. Eugeniusz Panek,

- w latach 1990 – 1999 p. Marian Gajda,

- w latach 1999 – 2006 p. Stanisława Rzeźnik,

- od 2007 r. – p. Zbigniew Soja.

      A uczniowie, absolwenci?

Dobrze przygotowani z należytymi podstawami doskonale radzili sobie i radzą w gimnazjach, liceach i na wyższych uczelniach. Niektórzy wrócili do „Dwójki”w nowej roli – nauczycieli.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

Drugi marca 2011 roku, to data szczególna dla wszystkich związanych ze Szkołą Podstawową nr 2 – w tym dniu dąbrowska „Dwójka” obchodziła swoje 80. rocznicę powstania i 40. rocznicę nadania imienia Mikołaja Kopernika.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, którą odprawił ks. Proboszcz Stanisław Cyran. W nabożeństwie wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście.  Po mszy  św. wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów. Goście zebrani w głównym holu szkoły uczestniczyli  w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej, którego dokonali: Laura Orwat – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, p. Andrzej Sołtys – przewodniczący Rady Rodziców, p. Barbara Stępnik – przedstawicielka nauczycieli oraz p. Zbigniew Soja – dyrektor szkoły.  Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną – główne miejsce uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu przez chór szkolny hymnu narodowego oraz pieśni szkoły dyrektor Zbigniew Soja przywitał zebranych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska p. Stanisław Początek, Wiceburmistrz p. Marek Minorczyk, Starosta Powiatu Dąbrowskiego p. Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta p. Robert Pantera, Starszy wizytator p. Ryszard Ostrowski, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół  i Przedszkoli i jednocześnie były dyrektor naszej szkoły p. Marian Gajda, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury p. Paweł Chojnowski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Jadwiga Kusior, ks. Proboszcz Stanisław Cyran, emerytowani dyrektorzy naszej szkoły: p. Stanisława Rzeźnik i p. Eugeniusz Panek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z terenu miasta, gminy i powiatu, dyrektorzy dąbrowskich przedszkoli, byłe grono pedagogiczne naszej szkoły, czyli nauczyciele emeryci oraz nauczyciele uczący obecnie w Gimnazjum nr 1, Przewodniczący Rady Rodziców p. Andrzej Sołtys, byli przewodniczący Rady Rodziców oraz byli i obecni pracownicy obsługi szkoły, sponsorzy, przedstawiciele urzędów i wielu instytucji  współpracujących ze szkołą.

W kolejnej części swojego przemówienia dyrektor Zbigniew Soja przedstawił historię szkoły. Następnie głos zabrali zaproszenie goście. Wszyscy przemawiający nawiązywali do chlubnej przeszłości Szkoły Podstawowej nr 2, podkreślali jej zasługi dla dąbrowskiej społeczności, zgodnie stwierdzając, że szkoła kontynuuje dobre tradycje: rzetelnie naucza i skutecznie przygotowuje dzieci do dalszej edukacji. Życzyli naszej szkole jeszcze wielu sukcesów na kolejne 80 lat. Okolicznościowe adresy skierowali do dyrektora szkoły: Burmistrz p. Stanisław Początek, Starosta p. Tadeusz Kwiatkowski, p. Jadwiga Kusior – Dyrektor MBP, p. Grażyna Gawlik – Kierownik MGOSiR,  p. Krzysztof Kaczmarski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Jerzy Stelmach - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podarował pamiątkową statuetkę przedstawiającą szkolną ławkę. Pan Marian Gajda podzielił się ze słuchaczami kilkoma zabawnymi anegdotami z życia szkoły, które wywołały serdeczne uśmiechy i wzruszenia. Na pamiątkę podarował szkole piękną encyklopedię. Natomiast wystąpienie byłego Dyrektora „Dwójki” pana Eugeniusza Panka stało się przyczynkiem do zadumy i w niejednym oku słuchających pojawiła się łza wzruszenia. Stojąc, publiczność głośno oklaskiwała schodzącego z mównicy dyrektora, a zarazem jubilata i najstarszego na sali absolwenta szkoły. 

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Uczniowie klasy 6a, 6b oraz 2a przygotowali pod kierunkiem p. Małgorzaty Wódki i p. Sławomira Batora spektakl historyczny przedstawiający życie patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Uczniowie przebrani w stroje z epoki pokazali jak mogło wyglądać dzieciństwo wielkiego astronoma i jak wyglądało jego życie dorosłe jako kanonika, matematyka, astronoma i żołnierza. Nie zabrakło tańca i sceny zwycięskiej walki Polaków z Krzyżakami. Na zakończenie chór szkolny pod kierownictwem p. Moniki Guzik-Skirzyńskiej zaśpiewał - napisaną przez nią specjalnie na  tę okazję - piosenkę finałową.

Pan dyrektor Zbigniew Soja jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie. Szczególne słowa wdzięczności zostały skierowane do hojnych sponsorów naszej uroczystości. Byli nimi:

- p. Roman Mosio,

- p. Janusz Pasternak,

- p. Jerzy Pasternak,

- p. Jacek Sarat,

- p. Rafał Panek,

- p. Krzysztof Lelek,

- p. Robert Kądzielawa,

- p. Janina Zdanowska,

- p. Marian Urban,

- p. Lucyna Skrzyniarz,

- p. Józef Sas,  

- p. Jan Miś,

- p. Żaneta Smolik.

Dyrektor podkreślił również ogromny wkład pracy rodziców w przygotowanie jubileuszu, nauczycielii zespołu organizacyjnego w składzie: p. Małgorzata Gawlik, p. Renata Nadolska, p. Małgorzata Panek-Sojka, p. Marzanna Pikul,p. Małgorzata Wódka. Dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu wielu osób uroczystość miała szczególny charakter.

Na zakończenie dyrektor jeszcze raz wszystkim podziękował za przybycie, zachęcił do wpisywania się w kronice szkoły i zaprosił do obejrzenia wystawy poświęconej patronowi Mikołajowi Kopernikowi.

FOTO - PAN MARIUSZ SOJKA

FOTO - PAN GRZEGORZ KOZAKA

20. Rocznica oddania do użytku nowego budynku

20. ROCZNICA ODDANIA DO UŻYTKU BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ PRZY UL. MATEJKI 8

ORAZ

85. ROCZNICA JEJ POWSTANIA ORAZ 40. ROCZNICA NADANIA JEJ IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

  „Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość”

Rok 2015 jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika rokiem potrójnie jubileuszowym. Od powstania szkoły minęło 85 lat, a od momentu nadania jej imienia Mikołaja Kopernika lat 45,  natomiast 20 od chwili oddania do użytku budynku szkoły przy ul. Matejki 8 !

PSP2 nie zawsze mieściła się w budynku przy ulicy Matejki 8, ale od samego początku swego istnienia cieszyła się jak najlepszą opinią. Obecna siedziba jest trzecią z kolei od chwili powstania szkoły. Początkowo „Dwójka” mieściła  się w  starym budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 9, należącym do Stowarzyszenia Talmud Thora. Obecnie w tym miejscu znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Z upływem lat stan techniczny budynku był coraz gorszy, a uczniów przybywało, dlatego dzięki długoletnim staraniom kierowników szkoły Marii Rykałowej i Jana Warzały oraz władz oświatowych Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała we wrześniu 1964  roku  piękny  budynek przy  ul. Zaręby 22, w którym mieściła się do 1999 roku. Obecnie w tym miejscu znajduje się Gimnazjum nr 1. W związku z wciąż wzrastającą liczbą uczniów w szkole, przekraczającą 700 osób w 1980 roku, a w 1994 roku osiągającą rekordową liczbę 1099, konieczna była nauka na dwie zmiany. Taka sytuacja była bardzo uciążliwa dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

W 1992 roku Rada Miejska zaadaptowała budynek budowany na Osiedlu Westerplatte z przeznaczeniem na potrzeby uczniów klas I - III. Pierwotnie budynek miał być przeznaczony na Przedszkole nr 3. Jednak w 1991 roku zdecydowano, że budynek ma być przeznaczony na filię Szkoły Podstawowej nr 2. Zajęcia dla uczniów w nowym miejscu rozpoczęły się 16 stycznia 1995 roku, natomiast 25 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie budynku. W sposób bezpośredni do jego otwarcia przyczynili się: Mieczysław Pyrcz - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1990-1994, Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994 – 2014, który w bardzo dużej mierze przez okres 20 lat wspierał swoimi działaniami „dąbrowską dwójkę”, Marian Gajda – dyrektor PSP2 w latach 1990 – 1999. Nie można zapomnieć o wicedyrektorze panu Janie Sosinie, który w znacznej mierze przyczynił się do oddania do użytku tego budynku, czy wicedyrektor Helenie Bączek, która od pierwszych chwil istnienia PSP2 przy ul. Matejki 8 kierowała pracą klas I-III, dyrektor Stanisławie Rzeźnik oraz byłych przewodniczących Rady Rodziców - p. Andrzeju Łobodzie i p. Jerzym Wężowiczu.

 

Obecne dobre funkcjonowanie „dąbrowskiej dwójki” to efekty działań podejmowanych przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego. To współpraca Rodziców, pod przewodnictwem p. Sylwii Ciećko. To ogromna dotychczasowa praca dziewięciu dyrektorów tejże szkoły. W latach: od 1930 r. do 1936 r. szkołą kierowała p. Bronisława Rudkowska, od 1936 r. do 1948 r. p. Maria Rykałowa, w okresie okupacji p. Elżbieta Bryła, od 1948 r. do 1974 r. p. Jan Warzała, od 1974 r. do 1990 r. p.  Eugeniusz Panek, od 1990 r. do 1999 r. p. Marian Gajda. Natomiast od 1 września 1999 roku dyrektorem szkoły została p. Stanisława Rzeźnik, a w latach 2007 - 2012 obowiązki dyrektora szkoły pełnił p. Zbigniew Soja. Natomiast od 2012 roku dyrektorem szkoły jest p. Anna Fido.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej to społeczność stworzona przez pokolenia uczniów, ich rodziców oraz  nauczycieli. Ciągle wzrastająca liczba uczniów świadczy m.in. o dobrej opinii szkoły w środowisku lokalnym, a także ciągłym jej rozwoju i rozkwicie.     

A uczniowie, absolwenci?

 Dobrze przygotowani z należytymi podstawami doskonale radzili sobie i radzą w gimnazjach, liceach i na wyższych uczelniach. Niektórzy wrócili do „Dwójki” w nowej roli – nauczycieli. Obecnie szkoła liczy tylu uczniów, ilu miała po wznowieniu nauki tuż po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, 30 stycznia 1945 roku tj. 375.  Wiedzę i umiejętności zdobywają w 16 oddziałach pod kierunkiem trzydziestu jeden nauczycieli.

Tegoroczne jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, którą odprawili ks. Proboszcz Stanisław Cyran oraz ks. Rafał Ciecieręga.
W nabożeństwie wzięli udział uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście.  Po mszy  św. wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali:
Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, Bolesław  Łączyński – Radny Województwa Małopolskiego, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Mieczysław Pyrcz, Sylwia  Ciećko – Przewodnicząca Rady Rodziców, Kinga Janusiewicz – Przewodnicząca Szkoły oraz Anna Fido – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Pamiątkowa tablica została ufundowana przez p. Andrzeja Fido – właściciela firmy Kamieniarskiej w Smęgorzowie.

Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną – główne miejsce uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu przez chór szkolny hymnu narodowego oraz pieśni szkoły dyrektor Anna Fido przywitała zebranych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Małopolski Kurator Oświaty p. Aleksander Palczewski, Radny Województwa Małopolskiego p. Bolesław Łączyński, Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska p. Krzysztof Kaczmarski, p. Stanisław Początek, Wiceburmistrz p. Stanisław Ryczek, przedstawiciel Starosty Powiatu Dąbrowskiego p. Rafał Głowacz, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jacek Sarat, Radni Rady Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania p. Jerzy Żelawski, p. Danuta Gabina, p. Kazimiera Wąż, p. Józefa Taraska, p. Andrzej Giza, p. Marcin Grabka, p. Zygmunt Kułaga, p. Bogdan Pawelec, Przewodniczący Rady Osiedla nr 3 p. Roman Minor, Dyrektor PUP p. Stanisław Początek, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli i jednocześnie były Dyrektor PSP2 p. Marian Gajda wraz z pracownikami ZOSIP, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Jadwiga Kusior, emerytowani dyrektorzy „dąbrowskiej dwójki”: p. Helena Bączek, p. Jan Sosin, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z terenu miasta, gminy i powiatu, dyrektorzy dąbrowskich przedszkoli, byłe grono pedagogiczne naszej szkoły, czyli nauczyciele emeryci oraz nauczyciele uczący obecnie w Gimnazjum nr 1 i PSP1, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia Ciećko, były przewodniczący Rady Rodziców p. Andrzej Łoboda, pracownicy obsługi szkoły, sponsorzy m. in. P. Anna Lasiewicz - PZU, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej - p. Mariusz Micek, p. Mieczysław Pyrcz, Dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę - p. Krzysztof Piotrowski, Rzecznik Prasowy Policji - p. Krzysztof  Lechowicz, Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego - p. Jarosław Kmieć, Dyrektor ZOZ - p. Łukasz Węgrzyn, Dyrektor Miejskiej Przychodni - p. Stanisław Świątek, z-ca Dyrektora MOPS - p. Halina Sarat, Dyrektor PPP - p. Bogusława Molak, Dyrektor PCPR - p. Agnieszka Anioł – Głuszek,  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy - p. Irena Kawa, diakon Paweł Dąbrowa, kierownik referatu Promocji Kultury i Informatyzacji UM - p. Krzysztof Orwat, kierownik referatu Inwestycji i zamówień publicznych - p. Marcin Stefańczyk, kierownik referatu Kultury Fizycznej i Sportu - p. Witold Reczek, przedstawiciele urzędów i wielu instytucji współpracujących ze szkołą, delegaci Klasowych Rad Rodziców oraz licznie przybyli rodzice. Obecni byli również przedstawiciele mediów.

W kolejnej części swojego przemówienia dyrektor Anna Fido przedstawiła historię szkoły. Następnie głos zabrali zaproszenie goście. Wszyscy przemawiający nawiązywali do chlubnej przeszłości Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, podkreślali jej zasługi dla dąbrowskiej społeczności, zgodnie stwierdzając, że szkoła kontynuuje dobre tradycje: rzetelnie naucza i skutecznie przygotowuje dzieci do dalszej edukacji. Życzyli naszej szkole jeszcze wielu sukcesów na kolejne lata. Okolicznościowe adresy skierowali do dyrektora szkoły: Burmistrz p. Krzysztof Kaczmarski, Starosta p. Tadeusz Kwiatkowski, dyrektor MBP - p. Jadwiga Kusior, dyrektor ZOSIP, były dyrektor PSP2 p. Marian Gajda.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski podarował pamiątkową tablicę z życzeniami wszelkiej pomyślności. Dyrektor Marian Gajda podarował szkole „Antologię poezji” Jacka Kaczmarskiego i i Encyklopedię PWN. Natomiast Rada Rodziców na ręce pani dyrektor podarowała kronikę szkolną. Życzenia także przekazali nieobecni byli dyrektorzy p. Stanisława Rzeźnik oraz p. Eugeniusz Panek. Dyrektor szczególne podziękowania wraz z kwiatami złożyła Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu, byłym dyrektorom szkoły, byłym Burmistrzom: p. Mieczysławowi Pyrczowi, który przyczynił się do otwarcia budynku przy ul. Matejki 8 oraz p. Stanisławowi Początkowi, który przez okres minionych 20 lat na rzecz PSP 2 zawsze służył radą, wsparciem, przyczyniając się do stwarzania, w miarę możliwości, jak najlepszych warunków do nauki  i pracy. Kwiatami i pamiątkowa statuetką jubileuszową zostali obdarowani: Małopolski Kurator Oświaty p. Aleksander Palczewski oraz Radny Województwa Małopolskiego – p. Bolesław Łączyński

Po części oficjalnej uczniowie klas 3 – 6 zaprezentowali w urozmaiconym programie artystycznym wszelkie możliwości rozwoju talentów, jakie daje PSP 2, zarówno wokalne, taneczne, aktorskie,  jak i gimnastyczne.

Na zakończenie uroczystości goście wpisali się do Kroniki Szkoły oraz zostali oprowadzeni po budynku PSP 2, kiedy to w trakcie zwiedzania mieli możliwość zobaczenia zaplecza dydaktycznego „Dwójki” oraz wystawę III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o Mikołaju Koperniku, którego organizatorem jest PSP2 pod honorowym patronatem Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, zespołu organizacyjnego, pracowników Szkoły Jubileusz miał bardzo uroczysty charakter. Dyrekcja w sposób szczególny dziękuje wszystkim rodzicom klas I-VI za bardzo duże zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły. PSP 2 dziękuje sponsorom, którzy wsparli Jubileusz, a są to:

 

- Pan Andrzej Fido,

- Pani Anna Smolik-Runo, Pan Adam Runo, Pani Żaneta Smolik,

- Pan Damian Jastrząb,

-  Panu Sławomir Maciak,

- Państwo Małgorzata i Jarosław Piaseccy,

- Pan Łukasz Woźniczka,

- Pan Jan Pabian,

- Pan Krzysztof Lelek,

- Pani Agnieszka Szeliga.

- Firma PZU oraz inne osoby proszące o zachowanie anonimowości.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice dziękują wszystkim gościom za tak liczne przybycie oraz pamiątkowe wpisy do kroniki szkolnej.

FOTO - PAN MARIUSZ SOJKA

FOTO - PAN MARIUSZ KLIMEK

Copyright © 2013. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.