Kolejny rok ZPB

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 wraz z partnerami projektu  podjęła się  realizacji działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły.W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” opracowano plan działań
i rozpoczęto jego wdrażanie. 

         Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
w 2014 roku przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - edycja 2012 – 2014.

         W roku 2016 przygotowujemy się do przedłużenia certyfikatu na kolejne pięć lat. 
W trakcie trwania audytu  zgodnie z regulaminem  „Szkoły  Promującej Bezpieczeństwo” sprawdzeniu podlegać będzie obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny oraz sposób realizacji zadań związanych z promocją bezpieczeństwa, właściwych zachowań
i osiągnięte cele.

Koordynator projektu M. Gawlik