Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja przedszole

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych - więcej

Wniosek o przyjęcie do Oddziałów przedszkolnych - więcej

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego - więcej

Oświadczenie o wielodzietności- więcej

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka- więcej

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą- więcej