Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej

 w roku szkolnym 2018/2019:

 

Kl. VIII a

Kl. VII a

Kl. VIII c

KL. I c

Kl. II c

Kl. V d

Kl. II b

Kl. IV d

Kl. I a

Kl. I b

Kl. II a

Kl. III a

Kl. III b

Kl. IV a

Kl. IV b

Kl. IV c

Kl. IV e

Kl. V a

Kl. V b

Kl. V c

Kl. VI a

Kl. VI b

Kl. VII b

Kl. VIII b

Kl. III aG

Kl. III bG

Kl. III cG

Witold Reczek                     - Przewodniczący

Pilas Małgorzata                 - Zastępca

Curyło Joanna                    - Skarbnik

Knapik Michał                          - Zastępca Skarbnika

Bociek Justyna                    - Sekretarz

Warias Paweł                      - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jastrzębiec-Witowska Anna    - Członek Komisji Rewizyjnej

Lustofin Edyta                    - Członek Komisji Rewizyjnej

Hetman-Biernacik Monika

Łabędzka Gabriela 

Bober Magdalena

Joneczek Małgorzata

Świerzyńska Krystyna

Janczak Anna 

Grzeszczyk Adam

Mendys Monika

Bobro Magdalena

Kremska Monika

Węc Monika

Hetman-Biernacik Monika

Bochenek-Skrzyniarz Elżbieta

Łabuz Dorota

Świerzb Kinga

Siąkała Beata

Derus Arkadiusz

Waśniowska Anna

Ryczek Elżbieta 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej

 w roku szkolnym 2017/2018:

Kl. VII a

Kl. VI a

Kl. VII c

Kl. I c

Kl. IV d

Kl. II a

Kl. III d

Kl. I a

Kl. I b

Kl. II b

Kl. III a

Kl. III b

Kl. III c

Kl. III e

Kl. IV a

Kl. IV b

Kl. IV c

Kl. V a

Kl. V b

Kl. VI b

Kl. VII b

Kl. II AG

Kl. II BG

Kl. II CG

Kl. III AG

Kl. III BG

Kl. III CG

Witold Reczek            - Przewodniczący

Pilas Małgorzata        - Zastępca

Curyło Joanna            - Skarbnik

Bociek Justyna           - Sekretarz

Warias Paweł            - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kapuściak Katarzyna    - Członek Komisji Rewizyjnej

Lustofin Edyta              - Członek Komisji Rewizyjnej

Bober Magdalena

Kawa Joanna 

Kieć Monika

Kułaga Małgorzata

Osika Iwona

Pieprz Agnieszka

Kot Sylwia

Kremska Monika

Łużecka Iwona

Ciecińska Małgorzata

Kądzielawa Edyta

Łabuz Dorota

Świerzb Kinga

Jackowska Katarzyna

Lech Bernadetta

Nowak Danuta

Balasa-Pasternak Ewa

Sojka Anna

Kopeć-Houda Dominika 

Lustofin Edyta