Kadra Szkoły

Kadra naszej szkoły:

 

Dyrektor - mgr Anna Fido

Wicedyrektor - mgr Małgorzata Wódka

Sekretarz szkoły - Wiesława Czucha

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy IV - VI

Biblioteka szkolna

Pedagog szkolny

Świetlica szkolna

Higienistka