^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Opieka stomatologiczna

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Rozpoczynamy realizację projektu grantowego„Spotkania z odnawialnymi źródłami energii”

prowent

Projekt grantowy: Podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności z obszaru LGD poprzez organizację konkursów warsztatów, wystaw o tematyce bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Działania w ramach projektu mają charakter edukacyjny, kształtują świadomość ekologiczną i pogłębiają wiedzę w dziedzinie OZE wśród społeczności szkolnej SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół podstawowych.
W dniu 7 października uczniowie klas starszych (4-8) dąbrowskich szkół podstawowych wzięli udział w ekologicznych warsztatach teatralno – interaktywnych „Najważniejsza lekcja” przeprowadzonych przez aktorów współpracujących z Krakowskim Biurem Promocji Kultury.
W DDK w sali Kina „Sokół” odbyły się trzy warsztaty, które służyły kształtowaniu postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Miały one za zadanie popularyzację właściwych zachowań, takich jak konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów, potrzeby ich segregacji i recyklingu. Podczas warsztatów zwrócono szczególną uwagę na tematykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Podkreślono, jak ważnymi kwestiami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czystość powietrza.
Profesjonalni aktorzy, wartka i ciekawa akcja, jak również bogata oprawa zagwarantowały uczestnikom warsztatów mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Dyrektor SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej p. Anna Fido oraz koordynator projektu Renata Klimek serdecznie dziękują panu Pawłowi Chojnowskiemu Dyrektorowi DDK w Dąbrowie Tarnowskiej za nieodpłatne udostępnienie sali kinowej.
R.Klimek
Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.