^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Blogi klas 1-3

Ocenianie kształtujące

Dziennik elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Opieka stomatologiczna

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Konkurs plastyczny na plakat: Moja ojczyzna – stulecie wolności

Konkurs plastyczny na plakat: Moja ojczyzna – stulecie wolności
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza dzieci
i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja Ojczyzna – stulecie wolności”, organizowanego
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedstawione działania są organizowane w ramach VI edycji ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła młodych patriotów", do którego przystąpiła szkoła w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Głównym organizatorem "Szkoły młodych patriotów" jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Celem konkursu oprócz rozbudzania inwencji twórczej jest edukacja i kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów. Warunki udziału określa Regulamin. Dzień 11 Listopada to dzień ważny dla wszystkich Polaków. Tematyka i treść zawarta na plakatach powinna łączyć się z motywem odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki w PSP nr 2.
2. Cel konkursu:
– edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych
– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
3. Zasady i kryteria oceniania:
• konkurs przeprowadzony zostaje w kategorii indywidualnej klasy 4,5,6,7 i gimn.
• technika plastyczna dowolna
• Format pracy – do A3
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko,
wiek dziecka, klasa, opiekun artystyczny, , prace oceniane będą przez Jury
• kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne
• prace należy dostarczyć do końca marca do Biblioteki w budynku szkoły na ulicy Zaręby.
5. Uwagi organizacyjne:
– Prace nie będą zwracane.
– Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
– Prosimy nie oprawiać prac.
– Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
– Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.