Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III od 25 maja 2020 r.